அடிக்கடி வரும் தலைவலியை போக்க சில ஆலோசனைகள் .

தினமும் தலைவலி வருகிறதா… தலைவலிக்கு இதோ ஒரு செலவில்லாத நிவாரணி!

நாமாகவே தலைவலியை குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம். நம் மூக்கில், இரண்டு துவாரங்களையும் சுவாசிக்க காற்றை வெளியிட உபயோகிக்கிறோம். வலது துவாரம் சூரியனையும் , இடது துவாரம் சந்திரனையும் குறிக்கிறது .தலைவலி வரும் போது , வலது துவாரத்தை மூடி , இடது துவாரம் வழியாக சுவாசிக்கவும் . ஐந்தே நிமிடம் தான் தலைவலி காணாமல் போய்விடும் ..

மிகவும் களைப்பாக இருந்தால் இடது துவாரத்தை மூடி , வலது துவாரம் வழியாக சுவாசிக்கவும் .சிறிது நேரத்தில் களைப்பு போய் விடும்

கைப்பேசி அதிகம் பயன்படுத்துவதால் தலைவலி வரக்கூடும் எனவே கைப்பேசி அதிகம் பயன்படுத்தும் போது முகத்தை குளிர்ச்சியான நீரால் கழுவ வேண்டும் .சிறிது நேரம் முகத்தை துடைக்காமல் விட்டு விட வேண்டும் .இது கண்டிப்பாக பயனளிக்கும் , மற்றும் மிக எளிமையான மருத்துவமும் ஆகும் .

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்..,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.