நாள் (19.01.2019) பெட்ரோல் மற்றும் டீசலின் விலை உயர்வு


(19.01.2019) இன்றைய நிலவரப்படி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.73.23 ஆக உள்ளது. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.68.62 ஆக உள்ளது. நேற்றைய விலையிலிருந்து பெட்ரோல் 8 பைசாவும் டீசல் 19 பைசா உயர்ந்திருக்கிறது.

இந்த விலை நிர்ணயம் இன்று காலை 6 மணி முதல் அமலில் உள்ளது.

(18.01.2019) இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசலின் விலை என்ன தெரியுமா?

(18.01.2019) இன்றைய நிலவரப்படி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.73.15 ஆக உள்ளது. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.68.43 ஆக உள்ளது. நேற்றைய விலையிலிருந்து பெட்ரோல் 13 பைசாவும் டீசல் 21 பைசா உயர்ந்திருக்கிறது.

இந்த விலை நிர்ணயம் இன்று காலை 6 மணி முதல் அமலில் உள்ளது.

(17.10.2019) பெட்ரோல் விலை குறைவு | டீசல் விலை அதிகம்.

(17.01.2019) இன்றைய நிலவரப்படி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.73 ஆக உள்ளது. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.68.09 ஆக உள்ளது. நேற்றைய விலையிலிருந்து பெட்ரோல் 8 பைசா குறைந்துள்ளது. டீசல் 13 பைசா உயர்ந்திருக்கிறது.

இந்த விலை நிர்ணயம் இன்று காலை 6 மணி முதல் அமலில் உள்ளது.

(16.01.2019) பெட்ரோல் மற்றும் டீசலின் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

(16.01.2019) இன்றைய நிலவரப்படி பெட்ரோல் மற்றும் டீசலின் விலை நேற்றைய விலையை விட சற்று ஏற்றம் கொண்டுள்ளது.

அதாவது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,
பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.73.08 ஆக உள்ளது. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.68.09 ஆக உள்ளது. நேற்றைய விலையிலிருந்து பெட்ரோல் 28 பைசாவும் டீசல் 30 பைசாவும் உயர்ந்திருக்கிறது.